לשם ניצחון, השגת היעדים, במה נתמקד? בדומה? או בשונה?

לשיתוף: